English

Dear setdancing friends,

Set Dance Weekend in Prague 2020 is cancelled.

As you probably know, the coronavirus outbreak has created an unprecedented situation for everyone, something barely impossible to imagine a few weeks ago.

We stay optimistic and believe in quick global win, however we sadly decided to cancel evening for several reasons.

  • Czech republic bans border crossing and events hosting. Ban expires on 12th April, but it might be extended. Thus it would be very lonely weekend.
  • We want to contribute to longer time window for hospitals and do not give unnecessary opportunity for sharing the disease. #FlattenTheCurve

We are sorry for your expenses around trip to Prague. Thank you for your understanding. Looking forward to dance with you in April 2021.

Have good time, stay home and be healthy :)

Ondra and Tereza

Česky

Ahoj setaři,

Setový víkend v Praze 2020 je zrušen.

Jak asi všichni tušíte, situace kolem coronaviru způsobila dost nečekaných překážek pro všechny z nás. Zůstáváme optimističní a věříme, že nepříjemnosti brzy zmizí. Přesto jsme se rozhodli víkend zrušit, především protože:

  • Naše republika má zákaz zahraničního cestování a pořádání akcí. Nouzový stav sice vyprší 12. dubna, ale může být prodloužen. Navíc podobné zákazy cestování platí i v okolních zemích. Byl by to dost osamělý víkend.
  • Chceme přispět k rozložení nemocných do delšího časového horizontu a tím snížit zátěž pro nemocnice a nedávat nezbytně nutné příležitosti k šíření nemoci. Pro více informací třeba iRozhlas nebo Finmag.

Mrzí nás a omlouváme se za vaše výdaje spojené cestováním na víkend v Praze. Děkujeme za pochopení. Těšíme se až si zatančíme zase v dubnu 2021.

Mějte se pěkně, zůstatně doma a buďte zdraví :)

Ondra a Tereza

Nakódováno pomocí Hugo + Google Forms + Bootstrap